Devotionals

Tuesday 24-11-20
Mark 6 v 47-54

Monday 23-11-20
Matthew 7 v1-14

Friday 20-11-20
Mark 6 v 35-36

Thursday 19-11-20
Romans 8 v9-17

Wednesday 18-11-20
Jeremiah 31 v31-37

Tuesday 17-11-20
Mark 6 v 34-44

Monday 16-11-20
Genesis 12

Friday 13-11-20
Mark 6 v33-34

Thursday 12-11-20
Romans 8 v1-8

Wednesday 11-11-20
Exodus 33

Tuesday 10-11-20
Mark 6 v30-33

Monday 09-11-20
Acts 27 v10-26

Friday 06-11-20
2 Timothy 1 v3-8

Thursday 05-11-20
Jeremiah 23 v1-6

Wednesday 04-11-20
Mark 6 v14-29

Tuesday 03-11-20
Mark 6 v6-13

Monday 02-11-20
Proverbs 1 v1-7

Friday 30-10-20
Mark 6

Thursday 29-10-20
Matthew 13 v24-30

Wednesday 28-10-20
Mark 5

Tuesday 27-10-20
Mark 5

Monday 26-10-20
Job 19

Friday 23-10-20
Mark 5 v1-20

Thursday 22-10-20
2 Kings 7 v3-10

Wednesday 21-10-20
Matthew 20 v20-28

Tuesday 20-10-20
Mark 4 v35-41

Monday 19-10-20
Matthew 27 v37-44

Friday 16-10-20
Mark 4 v26-35

Thursday 15-10-20
Deuteronomy 8 v10-20

Wednesday 14-10-20
Matthew 18

Tuesday 13-10-20
Mark 4 v21-25

Monday 12-10-20
2 Chronicles 20 v1-20

Friday 09-10-20
Mark 4 v1-20

Thursday 08-10-20
Esther 8 v1-10

Wednesday 07-10-20
Psalm 104 v1-24

Tuesday 06-10-20
John 3 v31-35

Monday 05-10-20
John 10 v1-10

Friday 02-10-20
Psalm 2

Thursday 01-10-20
Psalm 1

Wednesday 30-09-20
Daniel 9 v9-10

Tuesday 29-09-20
Hebrews 13 v1-8

Monday 28-09-20
Mark 3 v20-30

Friday 25-09-20
Hosea 4 v1-11

Thursday 24-09-20
Genesis 21 v1-7

Wednesday 23-09-20
Deuteronomy 33

Tuesday 22-09-20
Daniel 6 v19-28

Monday 21-09-20
Mark 3 v13-19

Friday 18-09-20
Romans 5 v12-19

Thursday 17-09-20
John 1 v1-13

Wednesday 16-09-20
Isaiah 63

Tuesday 15-09-20
Mark 3 v7-12

Monday 14-09-20
Romans 5 v12-19

Friday 11-09-20
Mark 2 v7-12

Thursday 10-09-20
Mark 8 v27-38

Wednesday 09-09-20
Matthew 5 v1-10

Tuesday 08-09-20
Jeremiah 51

Monday 07-09-20
John 6 v35-40

Friday 04-09-20
Mark 2 v23

Thursday 03-09-20
Genesis 3 v1-9

Wednesday 02-09-20
Luke 14 v15

Tuesday 01-09-20
Mark 2 v16